Eustixis parallela (Meyrick, 1889

Eustixis parallela

Eustixis parallela (Meyrick, 1889 (Lacturidae), female – QLD, Eungella National Park, 2 Mar 1964, I.F.B. Common & M.S. Upton leg. (ANIC).