Eustixis panopsia (Turner, 1926

Eustixis panopsia

Eustixis panopsia (Turner, 1926 (Lacturidae), female – QLD, Bunya Mountains, 3 Mar 1940, W.B. Barnard leg. (ANIC).