Eustixis parallela (Meyrick, 1889)

Eustixis parallela

Eustixis parallela (Meyrick, 1889) (Lacturidae), male – QLD, Paluma, 1 Oct 1979, D.W. Frith leg. (ANIC).