Eustixis aglaodora (Turner, 1942)

Eustixis aglaodora

Eustixis aglaodora (Turner, 1942) (Lacturidae), male – QLD, Mt Lewis, 15 Mar 1964, I.F.B. Common & M.S. Upton leg. (ANIC).