Eucosmophyes commoni Horak, 2006

Eucosmophyes commoni

Eucosmophyes commoni Horak, 2006 (Tortricidae: Olethreutinae: Eucosmini), HOLOTYPE male, wingspan 10.5 mm – QLD, Toowoomba Middlle Ridge 660 m alt, 28 October 1982, IFB Common leg. (ANIC). Eucosmophyes.

Eucosmophyes