Agrotis poliophaea Turner, 1926

Agrotis poliophaea

Agrotis poliophaea Turner, 1926 (Noctuidae: Noctuinae), male – WA, 4 miles W of Margaret River, 3 Apr 1968, I.F.B. Common & M.S. Upton leg. (ANIC).