Agrotis infusa_pest (Boisduval, 1832)

Agrotis infusa_pest

Agrotis infusa_pest (Boisduval, 1832) (Pests: Noctuidae, Noctuinae), male – NSW, Narrabri, 21 Jul 1977, R. Wilson leg. (ANIC).